Poziv: 1. REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

Poziv: 1. REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

Na temelju članka 23. Statuta Udruge fotografa Fotovun (u daljnjem tekstu: Statut Udruge) i Odluke o održavanju 1. redovne skupštine Udruge fotografa Fotovun, koju je 18. studenog 2016. godine na redovnoj sjednici donio Upravni odbor Udruge fotografa Fotovun, upućujem vam:

POZIV NA 1. REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

UDRUGE FOTOGRAFA FOTOVUN

 

Koja će se održati dana 21. siječnja 2017. godine s početkom u 17,00 sati u vijećnici Općine Motovun na adresi Trg Andrea Antico 1 u Motovunu.

 

Prilažem Vam sljedeći dnevni red redovne godišnje skupštine:

 

 1. Otvaranje Skupštine (pozdravni govor Predsjednika);
 2. Utvrđivanje kvoruma;
 3. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;
 4. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika;
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovnika o radu Skupštine;
 6. Podnošenje Izvještaja o radu Udruge u 2016. godini – predsjednik Udruge David Matković;
 7. Podnošenje Financijskog izvještaja za 2016. godinu – tajnik Udruge Valdi Šker;
 8. Razmatranje izvještaja i usvajanje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o radu Udruge za 2016. godinu i Financijskog izvještaja za 2016. godinu;
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju dodatne osobe za zastupanje Udruge – prijedlog Valdi Šker
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju novog člana Upravnog odbora Udruge – prijedlog Deni Peršić umjesto Luke Laganisa
 11. Prijedlozi i sugestije;
 12. Razmatranje i donošenje prijedloga Plana i Programa rada Udruge za 2017. godinu;
 13. Razno.

 

  

U Motovunu,  11. siječnja 2017. godine         

Predsjednik Udruge

David Matković

 

Facebooktwitterpinterest