Motovun u Rijeci
„Prostor moga grada“
Fotovun @ Fotooko 2018
Motovun PhotoHill
II. godišnja skupština
Osvrt na 2017. godinu
Foto Klub Lošinj u gostima
Festival Veli Jože 2017
Održan Dan otvorenih vrata
Dan otvorenih vrata
Radionica: Advent Zagreb
Radionica: Priroda
Obrada starih fotografija
Radionica: Urbane ruševine
Osnivačka skupština